Varnost in pravica zasebnosti

Ponudnik spletne trgovine vidis.si , podjetje Vidis Aleksander Šinkovec s.p., je v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ponudnik zbira podatke naročnikov blaga (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov,…) za namene izpolnitve naročila in ostalo nujno komunikacijo z naročnikom.  Ponudnik hrani podatke toliko časa kolikor je potrebno za izpolnitev namena za katerega so bili zbrani oz. toliko časa kolikor je podatke dolžan hraniti po zakonu. Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.